Gündem

Piyasadan haberler

GLCVY… ‘’15.04.2022 Tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklamasında ;Şirketin, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’nin gerçekleştirdiği tahsili gecikmiş alacak satışında, satışa çıkarılan 13 portföyden toplam 422,1 milyon TL anaparaya sahip 4 Bireysel portföyün ihalesini kazandığı duyurulmuştu. İhaleye konu alacakların devrine yönelik sözleşmenin imza süreci 28.04.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.’’

AKSA… Türkiye ve Dünya’daki talep dikkate alınarak; 7 bin ton/yıl kapasiteli yeni bir teknik iplik tesisi yatırımına başlanılmasına karar verilmiştir. 45 milyon ABD Doları bütçeli yatırımın makine üreticileri ile yapılmakta olan görüşmeler neticesinde; 2024 yılı sonundan itibaren devreye alınması planlanmaktadır. Yatırım ile ilgili devlet teşviklerinden yararlanmak için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir

CIMSA… Şirketin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave yatırım yapılması kararı alınmıştır. Bu çerçevede; Şirketin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; • Mersin Fabrikası’nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımı için yatırım yapılmasına, • Yapılacak yatırım için 45.000.000 USD bütçe ayrılmasına, • Yatırıma 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlanılmasına karar verilmiş olup, yatırımın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

MRGYO… Şirketin 28.04.2022 tarih 1095 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; Sermaye Piyasası Kurulu’nun III48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin “Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi” başlıklı 35.maddesi gereği, Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine; portföye 01.04.2022- 31.03.2023 hesap dönemi içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Alesta Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

DOHOL… ‘’Dolaylı bağlı ortaklığımız Doğan Trend Sigorta A.Ş., sigortacılık mevzuatının gerektirdiği şartları yerine getirerek, tüm hayat dışı branşlarda faaliyet göstermek üzere 28.04.2022 tarihinde T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu “(SEDDK”)’ndan sigortacılık ruhsat iznini almıştır. Doğan Trend Sigorta A.Ş., “Hepiyi Sigorta A.Ş.” unvanı ve markası altında faaliyetlerine kısa bir süre içerisinde başlayacaktır.’’

TCELL… Yönetim Kurulunun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 28 Nisan 2022 tarihinde, 1.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond’unun 95,625 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 958.965 ABD Doları’dır.

VERTU… Şirketin %10 oranında iştirak ettiği girişim şirketimiz Probel Yazılım ve Bilişim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 28.04.2022 tarihli toplantısında, halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusunun daha ileri tarihli dönemde tekrar değerlendirilmek üzere geri çekilmesine karar verildiği hususu Probel Yazılım tarafından şirkete bildirilmiştir.

ITTFH…’’Bağlı ortaklığımız Selet A.Ş.’nin faaliyetlerine son verilmiş olan yumurta ve yem üretim tesislerinin kiraya verildiği Tekkeli Gıda San.Tic.Ltd.Şti. (kiracı) 28.04.2022 tarihinde kira sözleşmesinde yer alan “Alım Hakkı Önceliğini” kullanmak istediğini Şirketimize bildirmiştir. Kiracı ile yapılan görüşmeler neticesinde, satışa ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeye göre ilgili tesislerin satış bedeli 72.000.000 TL (KDV Dahil) olarak belirlenmiştir. Daha evvel düzenlenen kira sözleşmesine istinaden Şirketimiz tarafından peşin olarak tahsil edilmiş olan Mayıs 2022 – Aralık 2023 dönemine ilişkin 6.195.000 TL (KDV Dahil) tutar satış bedeline mahsup edilmiş; 1.750.000 TL 28.04.2022 (Bugün) tarihinde peşin olarak tahsil edilmiştir. Bakiye kalan 64.095.000 TL ‘nin 17.155.000 TL tutarındaki bölümü satışa konu makina teçhizatın devrine ilişkin ilgili kurumlardan gerekli onayların alınmasına müteakip;10.000.000 TL’lik bölümü 30.05.2022 tarihinde;bakiye kalan 36.940.000 TL ise 12 taksitte tahsil edilecektir. Satışa konu yumurta ve yem üretim tesislerinin gayrimenkullerinin devir işlemi 28.04.2022 (Bugün) tarihi itibariyle tamamlanmış olup; makina teçhizatın devri ilgili kurumların onayına müteakiben gerçekleştirilecektir.’’

POLHO…’’Bağlı ortaklıklarımızdan Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. tarafından Ağustos 2021’de başlanan kuruyük iskelesinin 200 metrelik altyapı yatırımı tamamlanmış olup; AYGM, Kocaeli Liman Başkanlığı ve Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nden alınan onaylar sonrası ilgili kısım işletmeye alınmış ve gemi kabulüne başlanmıştır.’’

MEDTR…Şirket Yönetim Kurulu 28/04/2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır. ‘’Şirketimiz aktifinde kayıtlı Tire Organize Sanayi Bölgesindeki fabrika arazimiz içerisinde yer alan 1293 Ada 23 Parsel deki 20.855 m2 arsa üzerine var olan üretim tesislerimize ilave olarak 13.140 m2 üretim tesisinin kaba inşaatının 2022 yıl sonuna kadar bitirilmesi amacıyla anahtar teslim olarak anlaşma yapılmasına, Bu kapsamda, Yatırım Teşvik Belgemizin revize işlemleri için Mayıs 2022 dönemi içerisinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurulmasına, Yapılacak olan bu ilave üretim tesisimizin SPK’ nın 17.06.2021 tarih ve 31/943 sayılı toplantısıyla onaylanmış Şirketimiz paylarının halka arzına ilişkin izahnamemizin 28.2 bölümünde açıklanan, halka arz gelirinin üretim kapasitesinin artırılması fonundan kullanılmasına, Konu ile ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.’’

VKFYO…Şirketin 27.04.2022 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,132609 TL’dir. 27.04.2022 tarihi itibarıyla ortaklık payının BİAŞ’ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

OYAYO…Şirketin 27.04.2022 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 2.316725 TL dir. 27.04.2022 tarihi itibariyle BİAŞ’ta oluşan 6.90 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Şirketin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durumu bulunmamaktadır.

EKGYO…Şirket tarafından yeni proje yatırım faaliyetlerinde kullanılmak üzere 950.000.000 Türk Lirası tutarında üç yıl vadeli kredi sözleşmesi imzalanmıştır.

ESCOM…’’Çok sayıda personele sahip işletmelere vardiya planlaması için personel süreç yönetimi hizmeti veren Shiftplanner Teknoloji A.Ş’ye 2.00.000 TL değerleme üzerinden bağlı ortaklığımız Alesta Teknoloji Yatırım üzerinden %10 iştirak etmiş ve 16.02.2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurmuştuk. Aldığı yatırımla ürünü geliştirip ilk müşterilerini edinen Shiftplanner, 14 ayda değerlemesini %680 artırarak bu defa 19.500.000 TL değerlemeyle yeni yatırım aldı. Shiftplanner aldığı yeni yatırımla kadrosunu genişletmeyi, satış pazarlama için daha fazla kaynak ayırarak müşteri sayısını artırmayı hedefliyor.’’

BALAT…’’03.02.2022 tarihinde KAP’ta duyurduğumuz “Üretim Alanının Genişletilmesi” hamlemize bağlı olarak, mevcut durumda şirketimizin üretim ayağını oluşturan ve %50,64 oranında pay sahipliği ile bağlı ortaklığımız pozisyonunda bulunan Berka Balata A.Ş.’nin “B Blok” inşaatı tamamlanmış olup, Organize Sanayi Yönetimine oturma ruhsatı için başvuruda bulunulmuştur. Berka Balata A.Ş.’nin hali hazırdaki üretim faaliyeti, Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 14.796 m2 tahsisli arsa üzerindeki “A Blok” ile üretim faaliyetleri Mart 2020 tarihinden itibaren devam etmektedir. “B Blok”un da tamamlanmasıyla beraber, toplam üretim alanımız mevcuda göre %66 oranında artış kaydetmiş olmaktadır.’’

OZRDN…Ortaklarımızdan Naci Tamer Özerden ve Mustafa Karanis tarafından; Naci Tamer Özerden’in Mustafa Karanis’ in sahip olduğu 2.337.328,47 adet A tipi imtiyazlı hissenin tamamını satın alması konusunda tarafların anlaştığı şirketimize bildirilmiştir

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu
güvenilir casino siteleri Bahiscom - Sahabet Sahabet
Konya Haber - Sa癟 Ekimi Fiyatlar覺 -